CONTACT: 0111 692442 / REDACTIE@TIJDSCHRIFTSD.NL

logo Tijdschrift Schouwen-Duiveland

Privacyverklaring

TSTP b.v., gevestigd aan Haven Zuidzijde 15, 4318 AJ Brouwershaven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Haven Zuidzijde 15
4318 AJ Brouwershaven
0111-692442
www.tstp.nl
info@tstp.nl

Voor informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt gebruik maken van de bovenstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
TSTP b.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u, of de organisatie die u vertegenwoordigt, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voorletters en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres,
bankrekeningnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
TSTP b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw bestelling en/of het toesturen van een factuur;
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. De grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn: de noodzaak van het verwerken van de persoonsgegevens i.v.m. het hebben van een abonnement of het uitvoeren van een bestelling. U geeft toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
TSTP b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. TSTP b.v. verstrekt geen gegevens aan derden en maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe insturen naar: info@tstp.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TSTP b.v. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.