CONTACT: 0111 692442 / REDACTIE@TIJDSCHRIFTSD.NL

logo Tijdschrift Schouwen-Duiveland

Negende jaargang, nr. 4

Inhoudsopgave

Colofon 930

Van de redactie 931

Culturele evenementen en attracties zijn een stimulans voor de Zeeuwse economie 932

Landbouw maakte in enkele decennia een inhaalslag 935

Bevolkingskrimp vermarkten? 939

Galeriehouder en kunstenaar Theo Metaal:

‘Kunst en cultuur zijn een economische pijler’ 940

Korte berichten 943

Nieuwe kansen voor de watersport 947

Schouwen-Duiveland in de zomermaanden 949

Index jaargang acht en negen 950

Boekbesprekingen 951

Tijdschrift Schouwen-Duiveland